MVM-Sedum

Rijksweg 41
5854 AS Bergen L.
06-45667283
info@mvm-sedum.nl

ONDERHOUD

Het onderhouden van de extensieve daktuinbegroeiing bestaat met name uit het verwijderen van ongewenste onkruiden en het 2 maal per jaar bemesten
van de sedumbeplanting. 
Afhankelijk van het gewenste onderhoudsnivo varieert het aantal onderhoudsbeurten van 2 tot 4 keer per jaar.